Skráning á póstlista

Fáðu sendar tilkynningar og fréttir af starfi Matvis

Fréttatilkynning félaga iðnaðarmanna

Landssambönd og félög iðnaðarmanna með um 18.000 félagsmenn hafa gert með sér samkomulag um samstarf í komandi kjaraviðræðum. Samkomulagið tekur m.a. til framsetningar á kröfum og markmiðum í aðalkjarasamningum félaganna við SA, samstilltra verkfallsaðgerða og samráðs á vettvangi ASÍ.

Krafa iðnaðarmanna í komandi kjaraviðræðum er endurskoðun á launakerfum iðnaðarmanna með það að markmiði að dagvinnulaun dugi til framfærslu. Hún næst meðal annars með því að auka framleiðni og stytta vinnutíma. Núverandi launakerfi byggir á lágum grunnlaunum sem neyðir launamenn til að halda uppi afkomu sinni með mikilli yfirvinnu.

Mikil þörf er fyrir nýliðun í greinunum en þetta vinnufyrirkomulag er úrelt og hefur skapað starfsumhverfi sem höfðar ekki til ungs fólks. Iðnaðarmenn gera kröfu um fjölskylduvænt samfélag þar sem jafnvægi er á milli vinnutíma og einkalífs.

Félögin telja afar brýnt að unnið verði að fyrirbyggjandi aðgerðum til að koma í veg fyrir félagsleg undirboð á íslenskum vinnumarkaði og komið verði á víðtækara vinnustaðaeftirliti.

Að samkomulaginu standa:
Rafiðnaðarsamband Íslands, SAMIÐN, Félag bókagerðarmanna, MATVÍS, Félag hársnyrtisveina og VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna.

Umsóknir um orlofsdvöl um Páska og í sumar.

Umsóknartímabil vegna leigu orlofshúsa/íbúða um Páska er frá 23. febrúar til 09. mars

Umsóknartímabil vegna leigu orlofshúsa/íbúða í sumar er frá 3.mars til 26. mars.

Orlofshús á Spáni

Úthlutun á leigutímabilum á Spáni er nú lokið.  Enn hafa ekki öll tímabil verið nýtt og verður opnað fyrir leigu á þeim 2. febrúar kl. 08.00.  Þar gildir ekki punktastaða, heldur fá þeir sem fyrstir panta.