Skráning á póstlista

Fáðu sendar tilkynningar og fréttir af starfi Matvis

Kjarasamningar

Kjarasamningur 1. maí 2015
Heildarkjarasamningur 2014

Samningurinn er í vinnslu og einstakar greinar hans þurfa e.t.v. nánari skoðun. 

Kjarasamningur undirritaður 21. desember 2013.
Viðauki við kjarasamning undirritaðan 21. desember 2013. 

pdfKjarasamningur MATVÍS og samtaka atvinnulífsins,1 júní 2011
pdfKjarasamningur milli MATVÍS og Launanefndar sveitafélaga frá 1 júní 2011.

Stöðugleikasáttmáli um íslenskt efnahagslíf undirritaður 25. júní 2009

 

Úr kjarasamningum

Vinnufatnaður - fatapeningar - verkfæri:

Mismunandi ákvæði eru um vinnufatnað og fatapeninga í kjarasamningum greinanna.

Vinnuveitendur kjötiðnaðarmanna , framreiðslumanna og bakara skaffa vinnufatnað. Hjá kjötiðnaðarmönnum og bökurumm sér vinnuveitandi um þvott en framreiðslumenn sjá um hreinsun sjálfir. Heimilt er að greiðsla komi í stað vinnufatnaðar og þvottar á þeim hjá bökurum og hjá framreiðslumönnum þar sem ekki er gerð krafa til einkennisfatnaðar.

Matreiðslumenn fá ókeypis þvott á vinnufötum og ber vinnuveitandi ábyrgð á því ef föt glatast eða skemmast. Matreiðslumenn og nemar fá greiddan fatapening og sjá sjálfir um að skaffa sér fatnað. Séu kröfur vinnuveitenda um einhvern sérmerktan fatnað er það aukakostnaður fyrir vinnuveitendan.

Kjötiðnaðarmenn fá stálhanska, vinnusloppa, húfur og hvítar buxur og frían þvott. Hlífðarfatnað vegna kulda og öryggisskór eru líka hluti af því sem vinnuveitandi skaffar.

Fatapeningar eru frá 1. febrúar 2008
Matreiðslumenn: kr. 3.919
Framreiðslumenn: kr. 3.919
Bakarar: kr. 1.466 P.r mánuð kr. 6.353

Verkfæri:
Vinnuveitendur leggja til öll verkfæri. Í matreiðslunni er þess sérstakleg getið að þeim skuli séð fyrir læstri hirslu til að geyma áhöldin í.

Fataskápar og baðaðstaða.

Lítið er um þetta í kjarasamningum en reglur um húsnæði vinnustaða nr.581/1995 tekur á þessu.
14. gr.
5: " Þar sem vinnufatnaður óhreinkast verulega skal vera hægt að hengja göngufatnað í eitt hengi og vinnufatnað í annað aðgreint hengi. Vot vinnuföt skal vera hægt að þurka þar eða skammt þar frá. Allt starfsmannarými skal vel og reglulega þrifið.
19. gr.
Innrétting.
1. Við alla skipan innanstokks skal þess gætt að þrif og viðhald búningsherbergis séu auðveld. 2. Í búningsherbergi skal vera einn klæðaskápur fyrir hvern starfsmann.
4. Við starfsemi þar sem halda þarf göngufatnaði og vinnufötum aðskyldum skal þeirri kröfu t.d. fullnægt með því að hafa tvo skápa í búningsherbergjum fyrir hvern starfsmann (einn fyrir göngufatnað og annan fyrir vinnuföt) eða hafa einn skáp í búningsherbergi fyrir hvern starfsmann (til geymslu göngufata) ásamt sameiginlegu fatahengi fyrir vinnufatnað eða með því að tvískipta búningsherbergi þannig að annars vegar séu gönguföt og hins vegar vinnuföt.

Akstursgjald MATVÍS félaga.

Bakarar: Þeir sem búa meir en 1km. frá vinnustað fá greitt aksturs-gjald Ferða-kostnaðar-nefndar ríkisins á leið til eða frá vinnu.

Kjötiðnaðarmenn: Vinnuveitandi getur séð starfsmönnum, sem búa fjær vinnustað en 2 km. fyrir akstri, greitt akstursgjald Ferðakostnaðarnefndar ríkisins eða 2 ½ startgjald leigubifreiða.

Framreiðslumenn og Matreiðslumenn: Vinnuveitandi greiðri 2 ½ startgjald .Þá er vinnuveitanda heimilt að flytja starfsfólk á eigin kostnað ef hann óskar.

Allar ofanskráðar greiðslur og akstur miðast við að almenningsvagnar gangi ekki á tímum þegar farið er til eða frá vinnu.
Ákvæðin ná ekki til starfsmanna sem búa utan þess byggðarlags þar sem vinnuveitandi hefur starfsstöð og í byggðarlögum þar sem almenningsvagnar ganga ekki. Líta skal á Stór Reykjavíkursvæðið sem eitt byggðarlag.

Nemar: Nemar njóta sömu réttinda og sveinar varðandi akstursgjald og fatapeninga.

Dagpeningar á ferðalögum erlendis. (FÍK)
Dagpeningagreiðslur til starfsmanna vegna ferða erlendis fylgi ákvörðunum Ferðakostnaðarnefndar ríkisins hafi fyrirtæki ekki sérstakar reglur um greiðslu ferðakostnaðar.

Deila á Facebook

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT